Erdemli insan; hakikati şiar edinecek ve başka hayatlara temas edecek bir eser, iz veya ses bırakmalı, diye düşünerek Şiraze’yi, gök kubbede nihayete kadar dolaşması için kanatlandırıyoruz.

Şiraze kelimesinin hem gerçek hem de mecaz anlamını açıklayıcı bir girizgâh uygun olacaktır. Muhtelif sözlüklerde; “Ciltçilikte kitap formalarının birleştirildiği, sayfaların dağılmamasını ve düzgün durmasını sağlayan iplik şerit.” gerçek anlam olarak, “Nizam, intizam, esas, temel.” ise mecaz anlam olarak verilmiştir. Esasen kitabı derleyip, toparlayıp bir arada tutan anlamından dolayı dergimize Şiraze ismini seçmiş bulunmaktayız; zira Şiraze’nin etrafında kitap sevdalılarını buluşturmak ve Şiraze aracılığıyla Türk Milleti’nin okuma kültürüne katkı sunmak istiyoruz.

“Birçok dergi varken neden siz de dergi yayınlıyorsunuz?” diye bir soru akla gelebilir. Buna en kısa şekilde: “Kitabı ciddi olarak konu edinen dergilerin azlığı dikkatimizi çekince biz de hissettiğimiz mesuliyet duygusuyla bu vazifeye talip olduk.” diyerek cevap verebiliriz.

Her gün onlarca yeni kitap çıkmakta. Bu kitapların içeriğinden okuyucuların haberdar olması çok güç. Bunları tahlil edip tenkit süzgecinden geçirerek okura sunma ihtiyacı ortada. Ayrıca yayınlanan her kitabın nitelikli olduğunu söylemek de mümkün değil. Bu noktadan hareketle; hem eskimeyeni hatırlatarak hem de yeniyi takip ederek önemli görülen kitapları okuyuculara sunan, kitap için dertlenen, kitabı rehber edinen, kitabı merkeze alan bir dergiyi ilgililere takdim etmeyi amaçlıyoruz.

Dergimizin içeriğini; kitap tahlil ve tenkit metinleri, kitaba ve okumaya dair yazılar, kitap haberleri, tekrar yayınlanması veya tercüme edilmesi gereken kitaplar, kitaba dair söyleşiler, dosya konusu, vefa köşesi, yeni çıkan kitaplar, eskimeyen kitaplar vd. oluşturacaktır.

Nitelikli eserleri okuyucuya ulaştırmak, okuma kültürüne ve seçici bir okur kitlesinin teşekkülüne katkı sağlamak için gayret edeceğiz. Zira düşünmek, okumakla mümkündür. Okumak da sabır isteyen meşakkatli bir eylemdir. Bu meşakkati nimet bilen okuyucular için, günümüzün caydırıcı şartlarını (dergi maliyeti ve dağıtımı gibi) göze alarak yola çıktık. Kitapseverlerin desteğini göreceğimize eminiz. Şiraze; kitabın ve okumanın gücüne inanan herkesin dergisidir. Meselelere kitaptan ve kitapla bakmak isteyenleri dergimize davet ediyoruz.

Şiraze Dergisi